Úvod

Vítejte na Zámku hrabat Sedlnitzkých z Choltic!

NOVINY

Na zahájení zámecké sezóny dne 4.5.2024 přijede i sám císař Josef II s dvořany!

Zajímá vás, kolik suknic musela taková rokoková šlechtična obléci? Jak vlastně trávili urození hosté svůj volný čas? Máte jedinečnou možnost se podílet na probuzení zámeckých komnat Zámku Bílovce.


Ve spolupráci se Zámkem Kunín, Šáruš History Fashion a Ochotnickým divadelním souborem Odřivous jsme pro vás připravili dobovou podívanou. Členové skupiny Šáruš History Fashion nám nejen dovolí nakouknout do tradice odívání 18.století, ale zasvětí nás do tajů spodniček a korzetů dámy z vyšší společnosti. Budeme svědky příjezdu jeho veličenstva císaře Josefa II na zámek, který se po zimním spánku hemží pilným služebnictvem. A věřte, nejeden pacholek, či podkoní slízne pokárání za nedbalost.


V rodové obrazárně zámku také letos přibudou dva barokní portréty, které vznikaly několik měsíců pod štětci místní malířky, Rosany de Montfort. Jsou to reprodukce původních olejomaleb ze začátku 19tého století od rakousko-uherského malíře, Friedricha von Amerling, který na svém plátně zvěčnil šlechtičny Marie Freiin Vesque von Püttlingen a Amalie Klein, rozenou von Henikstein. Oba originály se nachází ve sbírce Österreichische Galerie Belvedere. Tyto dvě olejomalby takto doplní v loni založenou exkluzivní kolekci 23 barokních reprodukcí portrétů situovaných v zámeckých chodbách v prvním patře.


Do prostor chodby při hlavním vstupu do zámku pribývají další historické exponáty a také velkoplošná malba Zámku Bílovce. Ukážeme zde rovněž novu expozici "Bilovečtí s erbem", kterou náš kastelán, Eduard Valeš, již několik let pracně připravuje ve spojení s rozsáhlým projektem Galerie Osobností města Bílovce. Výstava připomene 12 bíloveckých rodáků, kteří za přínos vědě, lékařství, strojírenství, vojenství, umění, divadlu a školství získali od 18. do počátku 20. století šlechtický titul.


Celý slavnostní den zahájíme ve 14:00 v expozici v Galerii MORITZ vernisáží dvou talentovaných umělců. Jsou jimi Libor Hřivnáč, sochař, básník a galerista z Opavy, a kanadsko-český sochař, grafik a malíř, Pavel Charousek z Krnova. Vernisáž uvede galeristka a výtvarnice Rosana de Montfort.


Po celý den se vám bude věnovat posádka zámecké kavárny a počastuje vás lahodnou kávou a něčím k zakousnuti.


Těšíme se na vás!

Zahájení sezony 4.5.2024 bude velkou podívanou!


V zámeckých komnatách přivítáme talentovaný tým specialistů na dobové odívání, Šáruš History Fashion.

Jejich hrané kostýmované scénky velmi vkusně doplnily programy proslulých zámků a historických památek a potěšily tisíce návštěvníků, kteří se díky jejich autentické prezentaci neustále vrací.


Zde můžete navštívit jejich webové stránky, abyste se přesvědčili, že první sezonní den na Zámku Bílovec bude jako skok do minulosti.


https://sarus-history-fashion.cz/


Foto: Lenka Malinová
Lokace: Zámek Kunín

Talentovaný Jaroslav Pavel nafotil krásné snímky


Na závěr jsme dostali pár krásných snímků zámeckých interiérů, exteriérů a zátiší od Jaroslava Pavla. Pokochejte se s námi a více fotografií můžete vidět na tomto odkaze:


https://us.zonerama.com/tadyfotimja/Album/1000127360?fbclid=IwAR1TYJziEo20Rr0IkxvokuEim2kZzCJRMKyIdk2zLhWywxkvebn9_nQAk3o

Na Zámek Bílovec se vrací rodinná obrazárna

 

Na Zámku Bílovec nyní můžete obdivovat i novou zámeckou obrazárnu příbuzných šlechtických rodů Thun-Hohenstein, Tenczin-Paczinsky, Pino-Friedenthal, baronů von Bartenstein a kníže arcibiskupa von Colloredo-Wallsee und Mels.


Pan kastelán získal ve spolupráci se Zámkem Kunín a díky přátelským vztahům s pozůstalými šlechtickými rodinami v Německu, Rakousku a Polsku, fotografie originálů, podle kterých byly zhotoveny kopie.


Své svolení pro kopii těchto obrazů vydal i Národní památkový ústav.


Celkem 18 portrétů malovány olejem na plátně, které zhotovila Rosana de Montfort, se tímto navěky stanou inventářem zámeckých interiérů chodby v prvním patře.Bílovecký rodák – Spravedlivý mezi národy

 

Moritz Georg Josef Franz Maria baron Daublebský ze Sternecku jediný syn oblíbeného bíloveckého okresního hejtmana Moritze Jakoba barona Daublebského ze Sternecku  (1871–1917) a jeho manželky Marie Amélie Františky Stefanie Salvadori z Whiesenhofu (1872–1962) se narodil 29. února 1912 v domě čp.411 na Panské ulici v Bílovci (dnes Úřad práce).

Předčasně ovdovělá baronka Daublebská ze Sternecku odešla s pětiletým synem a jeho třemi staršími sestrami Amelií, Marií Štěpánkou a Annou Františkou do Opavy, kde zakoupila vilu na dnešní Tyršově ulici. Zde si otevřela salon, který byl často navštěvován Sedlnizkými z Bílovce, Razumovskými, Janotty, Rolsbergovými, maršálem Böhmem-Ermollim, literátkou Marii Stonou i genealogem Häuslerem. Pro své děti vedle vdovského důchodu vymohla studijní podporu od státu. Dcery se krátce po maturitě vdaly.  Marie se 22. září 1932 provdala v Opavě za italského konzula Dr. Carla Cesara hraběte Tornielli di Crestvolant, Anna Františka uzavřela v Opavě 22. července 1937 sňatek s JUDr. Karlem Vetterem von der Lilie, soudcem v rakouském Poysdorfu. Na obou svatbách byla přítomná také Zdeňka hraběnka Sedlnitzká z Choltic, dcera majitele bíloveckého zámku.


Mladý baron Moritz na jaře 1931 v Opavě absolvoval německé gymnázium. Poté se po vzoru otce odebral na práva do Vídně a potom na Karlovu univerzitu v Praze.


Nadcházející válečné události roku 1939 měly prověřit morální postoje dědice jedné odnože velmi rozvětveného rozrodu Daublebských ze Sternecku. Moritz již v pořadí třetí po okresním hejtmanovi a generálovi Moritzi I. Ač byl velkým odpůrcem nacistického režimu musel narukovat do Wehrmachtu. S německou armádou se pohyboval po celé Evropě. Jen ve chvílích dovolené se vracel domů. Za svůj domov zčásti považoval také zámek Borčice u Nitry, který vlastnila matčina sestra baronka Amélie Sipeky. V říjnu 1944 byl osloven Magdalenou Livií Dubnickou a její matkou židovskými uprchlicemi z Vídně. Moritz Daublebsky-Sterneck byl v této době na zámku na dovolené. Setkal se s Dubnickou a její matkou a dohodl se, že je ukryje. Vesničané však brzy začali mít podezření, že se na zámku ukrývají Židé. Na dlouhé přemýšlení nebyl čas. Moritz se oblékl do uniformy důstojníka Wehrmachtu a v noci obě židovské uprchlice bezpečně převedl přes střežený most a doprovodil zpět do Vídně. Při odhalení riskoval nejen jejich, ale také vlastní život. Magdalena Dubnická přes pozdější zatčení a internaci v koncentračních táborech Ravensbrück a Bergen-Belsen přežila a o hrdinství barona Moritze Daublebského podala svědectví. Dne 22. prosince 1977 získal čestný titul státu Izrael Spravedlivý mezi národy a v památníku Yad Vashem byl zasazen strom s jeho jménem.


Doktor Moritz Daublebský se po válce usadil v Rakousku, kde se 20. září 1950 oženil s dědičkou zámku Sigmundslust v horském letovisku Vomp, Marií Theresií von Biegeleben (1920–2009).

Manželům Daublebským ze Sternecku se narodili tři synové: Georg, Karl a Max. Ve Vomp, kde rodina po čase zámek přeměnila v horský pension, 10. ledna 1986 baron Moritz Daublebský zemřel.

 


Vzácné hodiny bíloveckého šlechtice

Před několika dny se nám ozval pan Alex McWhirter, který pracuje pro malé muzeum Moyse's Hall ve východní Anglii. Ve sbírkách jejich muzea se nalézají velice vzácné hodiny, které prokazatelně patřily majiteli bíloveckého panství rytíři Jaroslavu Oderskému z Lidéřova. Na orlojích je vyryt letopočet 1541. Na schránce hodin (orloje) jsou erby Oderských z Lidéřova, Bítovských z Bítova, Rotemberků z Ketře nebo pánů ze Zvole.

Nyní se musíme vrátit v čase o více jak 480 let. Bartoloměj Paprocký z Hlohol v knize „Zrcadlo slavného Markrabství moravského“ pro nás zachoval zmínku o erbovní galerii, která se nalézala v kostele sv. Mikuláše: „Tam [v Bielovci] v kostele jest vývod jeden dávný vymalovaný: nejprvé erb panuov z Šternbergka, panův z Kolovrath, panův z Bozkovic, panův Oderskych z Lideřova, panův Pogorellův, panouv ze Zvole, panův Rotmbergkův, panův Bitovských z Bitova a poslední panuov Šelihův z Ržuchova. A to jest byl vývod pana Václava z Fulštejna a na Bělovci, manželka jeho byla první z rodu panův Šeňkův z Statenburgku a druhá panův Cetrysův, od kteréž zůstali Jiřík a Frydrych z Fulštejna." Paprockého zpráva představuje pravděpodobně jediný dochovaný popis dnes již neexistující znakové galerie, která se nacházela někde uvnitř kostela sv. Mikuláše v Bílovci. Mocný rod Fulštejnů se v průběhu několika let dostal do finančních obtíží, které vrcholí roku 1543 prodejem Bílovce Janovi Oderskému z Lideřova. Pozornosti většinou uniká Oderského příbuzenský vztah k Fulštejnům, jeho druhou manželkou totiž byla Eliška z Fulštejna z linhartovské linie. Po Janově brzkém úmrtí ještě v roce 1543, se Bílovce ujal nejstarší syn Jaroslav Oderský z Lidéřova (majitel vzácných hodin). Ani on však nedržel panství dlouho, protože 15. srpna 1548 byl v Bílovci zavražděn. Jeho majetku se na místě nezletilých sourozenců ujali správci, kteří roku 1554 Bílovec prodali Mikuláši Pražmovi z Bílkova.


Jan Oderský z Lidéřova měl zřejmě v úmyslu zřídit v bíloveckém kostele sv. Mikuláše rodinné pohřební místo, které nechal vyzdobit malovaným vývodem svým i svých dvou manželek.

V bíloveckém kostele byl však z celé rodiny pohřben pouze on a jeho nejstarší syn Jaroslav.

Stručný popis hodin Jaroslava Oderského z Lidéřova: Cylindrové hodiny německé výroby, které mají galvanovanou schránku. Ciferník má dva kapitulní prsteny. Jeden představuje 2 části po 12 hodinách, známé jako ‚České‘ nebo běžněji ‚italské hodiny‘, čas měřeno od západu slunce. Druhá část prstenu ukazuje 24 hodin „německý“ čas, měřeno od půlnoci do poledne. Vnitřní prsten by měl být nastavitelný tak, aby oba, český a německý čas, bylo lze možno číst současně. To je zřejmě poměrně unikátní pro „České“ hodiny tohoto období.

Herladickou výzdobu hodin určil ředitel ZA Opava pan Dr.Karel Müller.

Překlad části anglických textů: Rosana de Montfort


Z naší expozice

Nová instalace


Díky velmi dobré spolupráci s panem Dr. Zezulčíkem
kastelánem zámku v Kuníně a štědrým dárcům podařilo se na našem zámku téměř nemožné, vytvořit náznakovou instalaci apartmánu manželky posledního šlechtického majitele Bíloveckého zámku MUDr. Herminy Sedlnitzké - Odowas z Choltitz.. Při tvorbě instalace jsme se snažili co nejvíce přiblížit původním zámeckým inventářům, které minulý rok přivezl pan hrabě Peter Sedlnitzky - Odrowas z Choltitz. Jídelna a salón pochází z druhé poloviny 19. století. Ložnice a pracovna je z počátku 20. století. 


 Apartmán hraběnky Sedlnitzké je přístupný v rámci prohlídkové trasy zámku do konce října v sobotu a neděli od 11´00 do 16´00.

Stálé expozice

Lov a myslivost

Historická kola

Zámecká kaple s náhrobky majitelů našeho zámku

Galerie MORITZ

Otevírací doba zámecké expozice
1.5.-31.10.

Soboty a neděle 11-16hod

časy prohlídek:
11´00, 12´00, 13´00, 14´00, 15´00


POZOR!

Z důvodu vážné nemoci se může otevírací doba zámku měnit dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení.


Kontakt na kastelána zámku:

722 132 315

nebo zástupce kastelána:

777 573 159


GALERIE MORITZ

Otevřeno v rámci běžných návštěvních hodin zámku,

dále ve středy 14-16 hod a na telefonickou objednávku pro skupiny na tel 777 573 159

f

Sledujte nejčerstvější zámecké zprávy, zajímavé články z Bílovecké kroniky a akce na našem Facebooku!

Publikace

Město Bílovec vydalo tyto publikace, jejichž autorem je kastelán bíloveckého zámku a kronikář města Eduard Valeš.

Publikace  je k dostání v muzeu, na zámku a v knihkupectví Mon Ami na Slezském náměstí v Bílovci.

"Toulky bíloveckou minulostí".

"Příběhy bíloveckých domů".

"Povídání o bíloveckém zámku".

Pohlednice zámku

rekonstrukce kolem roku 1790

(Nakladatelství Putujme)

Cena pohlednice je 10 Kč

cesta k nám

Zámek Bílovec

Zámecká 660/9,

743 01 Bílovec


Q248+6M Bílovec