Úvod


Otevírací doba 2021
12.06.-31.10.

Soboty a neděle 11-16hod

časy prohlídek:
11´00, 12´00, 13´00, 14´00, 15´00

Vítejte na Zámku hrabat Sedlnitzkých z Choltic!

Zámek v roce 2021


Dnes v neděli 24.10. a čtvrtek 28.10. bude zámek uzavřen.


Pro hladký průběh prohlídek věnujte prosím trochu svého času následujícím informacím a pokynům.


Po celý červen vyrážejí prohlídky každou celou hodinu (není-li dle provozních požadavků stanoveno jinak), první prohlídka v 09:00, poslední v 16:00. Maximální počet návštěvníků ve skupině je stanoven na 9 osob. Z tohoto důvodu doporučujeme dohodnout si rezervaci v pokladně předem. Platbu lze provést hotově i kartou.

Při vstupu do areálu zámku je nutno:

  • dbát zvýšené hygieny
  • dodržovat rozestupy 2m

Při vstupu do interiérů zámku - pokladny či prohlídkových tras - je nutno:

  • desinfikovat si ruce (u pokladny je umístěn stojan s desinfekcí)
  • vstupovat jednotlivě
  • dodržovat rozestupy 2m
  • mít nasazený respirátor


O případných změnách a dalších rozvolněních vás budeme včas informovat.

Z naší expozice

Nová instalace


Díky velmi dobré spolupráci s panem Dr. Zezulčíkem
kastelánem zámku v Kuníně a štědrým dárcům podařilo se na našem zámku téměř nemožné, vytvořit náznakovou instalaci apartmánu manželky posledního šlechtického majitele Bíloveckého zámku MUDr. Herminy Sedlnitzké - Odowas z Choltitz.. Při tvorbě instalace jsme se snažili co nejvíce přiblížit původním zámeckým inventářům, které minulý rok přivezl pan hrabě Peter Sedlnitzky - Odrowas z Choltitz. Jídelna a salón pochází z druhé poloviny 19. století. Ložnice a pracovna je z počátku 20. století. 


 Apartmán hraběnky Sedlnitzké je přístupný v rámci prohlídkové trasy zámku do konce října v sobotu a neděli od 11´00 do 16´00.

Stálé expozice

Lov a myslivost

Historická kola

Zámecká kaple s náhrobky majitelů našeho zámku

Zámecká Galerie

Nová kniha
"Příběhy bíloveckých domů".Město Bílovec vydalo novou publikaci o bíloveckém zámku, jehož autorem je jeho Kastelán Eduard Valeš.


Publikace  je k dostání v muzeu, na zámku a v knihkupectví Mon Ami na Slezském náměstí v Bílovci.


Cena 110,- Kč.

Pohlednice zámku

rekonstrukce kolem roku 1790

(Nakladatelství Putujme)

Cena pohlednice je 10 Kč

f

Sledujte nejčerstvější zámecké zprávy, zajímavé články z Bílovecké kroniky a akce na našem Facebooku!

cesta k nám

Zámek Bílovec

Zámecká 660/9,

743 01 Bílovec


Q248+6M Bílovec